Greek 102: Readings (Spring 2018)

Ἀναγνώσματα τῆς πρώτης τάξεως τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς

Ἀνάγνωσμα α΄ [105] 
Ἀνάγνωσμα β΄ [113] 
Ἀνάγνωσμα γ΄ [133] 
Ἀνάγνωσμα δ΄ [440] 
Ἀνάγνωσμα ε΄ [131] 
Ἀνάγνωσμα ϛ΄ [202] 
Ἀνάγνωσμα ζ΄ [114] 
Ἀνάγνωσμα η΄ [102] 
Ἀνάγνωσμα θ΄ [266] 
Ἀνάγνωσμα ι΄ [153] 
Ἀνάγνωσμα ια΄ [206] 
Ἀνάγνωσμα ιβ΄ [313] 
Ἀνάγνωσμα ιγ΄ [294] 
Ἀνάγνωσμα ιδ΄ [504] 
Ἀνάγνωσμα ιε΄ [420] 
Ἀνάγνωσμα ιϛ΄ [326] 

Ἀναγνώσματα τῆς δευτέρας τάξεως τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς

Ἀνάγνωσμα α΄· Ἀφροδίτη πρὸς Ἀγκίσην ἀμείβεται [443]
Ἀνάγνωσμα β΄· παιδιαί [488]
Ἀνάγνωσμα γ΄· Ἀστυάγης Κύρῳ Ἐντυγχάνει [304]
Ἀνάγνωσμα δ΄· τὸ περὶ Μανδάνης ἐνυπνιον [374]
Ἀνάγνωσμα ε΄· πιστότατος οἰκείων [663]
Ἀνάγνωσμα ϛ΄· παραβόλη ἔννοια [623]
Ἀνάγνωσμα ζ΄· πρόσταγμα Μιτραδάτει [619]
Ἀνάγνωσμα η΄· κλαυθμός [741]
Ἀνάγνωσμα θ΄· βρέφος [520]
Ἀνάγνωσμα ι΄· τάφος τοῦ παιδίου [305]
Ἀνάγνωσμα ια΄· ἀνάγνωσις [447]
Ἀνάγνωσμα ιβ΄· ἔλεγχος [433]
Ἀνάγνωσμα ιγ΄· χόλος [533]
Ἀνάγνωσμα ιδ΄· τὸ ἀνόσιον δεῖπνον [869]
Ἀνάγνωσμα ιε΄· ἔλεγχος τῶν Μάγων [851]
Ἀνάγνωσμα ιϛ΄· νόστος [421]

Ἀσκήσεις

πρώτη
δευτέρα
τρίτη