Greek 102: Readings

Ἀναγνώσματα τῆς πρώτης τάξεως τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς

Ἀνάγνωσμα α΄ [105]
Ἀνάγνωσμα β΄ [113]
Ἀνάγνωσμα γ΄ [133]
Ἀνάγνωσμα δ΄ [440]
Ἀνάγνωσμα ε΄ [131]
Ἀνάγνωσμα ϛ΄ [202]
Ἀνάγνωσμα ζ΄ [114]
Ἀνάγνωσμα η΄ [102]
Ἀνάγνωσμα θ΄ [266]
Ἀνάγνωσμα ι΄ [153]
Ἀνάγνωσμα ια΄ [206]
Ἀνάγνωσμα ιβ΄ [313]
Ἀνάγνωσμα ιγ΄ [294]
Ἀνάγνωσμα ιδ΄ [504]
Ἀνάγνωσμα ιε΄ [420]
Ἀνάγνωσμα ιϛ΄ [326]
Ἀνάγνωσμα ιζ΄ [454]

Ἀναγνώσματα τῆς δευτέρας τάξεως τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς

Ἀνάγνωσμα α΄· παιδιαί [514]
Ἀνάγνωσμα β΄ [307]
Ἀνάγνωσμα γ΄
Ἀνάγνωσμα δ΄
Ἀνάγνωσμα ε΄· παραβόλη ἔννοια
Ἀνάγνωσμα ς΄
Ἀνάγνωσμα ζ΄· κλαυθμός
Ἀνάγνωσμα η΄· βρέφος
Ἀνάγνωσμα θ΄· τάφος τοῦ παιδίου
Ἀνάγνωσμα ι΄· ἀνάγνωσις
Ἀνάγνωσμα ια΄· ἔλεγχος
Ἀνάγνωσμα ιβ΄· χόλος
Ἀνάγνωσμα ιγ΄· τὸ ἀνόσιον δεῖπνον
Ἀνάγνωσμα ιδ΄· ἔλεγχος τῶν Μάγων
Ἀνάγνωσμα ιε΄· νόστος
Ἀνάγνωσμα ις΄· νόμοι Περσῶν

Ἀσκήσεις

πρώτη
δευτέρα
τρίτη
τετάρτη
πέμπτη
ἕκτη
ἑβδόμη
ὀγδόη
ἐνάτη